Elk gewest in België heeft op dit moment eigen regels voor wat betreft de subsidies, groene certificaten en aankoop van elektriciteit.
» Lees meer

 

Wenst U een afspraak ?
Neem onmiddelijk contact met
» christophe@climasun.be
» geert@climasun.be
» info@climasun.be

 

Fotovoltaische zonnenenergie

Zonne-energie is dé energie van de toekomst!

De zon is een onuitputtelijke bron van energie. Met fotovoltaïsche zonne-energie kunnen we die gratis energie zelf omzetten in bruikbare energie.
Hiermee kunnen we in een deel van onze eigen energiebehoefte voorzien en investeren we in de energie van de toekomst.
De installatie van een fotovoltaïsch systeem heeft een zeer positieve invloed op onze omgang met het milieu en helpt zo de uitstoot van CO2 te verminderen.

Voordelen

  • Investeren in zonne-energie is zeer rendabel én aantrekkelijk door de subsidieregelingen van de overheid.
  • U bent onafhankelijk van de sterk stijgende energieprijzen vermits u zelf producent bent.
  • U én het milieu winnen : u produceert en gebruikt uw eigen stroom en daarnaast wordt het broeikaseffect bestreden.
  • Zonne-energie is overal gratis beschikbaar.
  • Zonne-energie is de enige duurzame energiebron met een vrijwel onbeperkt potentieel. De hoeveelheid energie van de zon die per dag de aarde bereikt is 27 maal groter dan de jaarlijkse energiebehoefte van alle 6 miljard aardbewoners !
  • Het eindprodukt (elektriciteit) is onmiddellijk bruikbaar.
  • Een PV-systeem is zeer eenvoudig te installeren en vraagt zeer weinig onderhoud. Voor elke situatie is er immers een oplossing.

Laat uw teller terugdraaien